தனியுரிமைக் கொள்கை

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையானது, நீங்கள் எங்களின் கடைக்குச் செல்லும்போது அல்லது வாங்கும்போது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் எவ்வாறு சேகரிக்கப்படுகின்றன, பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் பகிரப்படுகின்றன என்பதை விவரிக்கிறது (தளத்தில்").

நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்கள்

நீங்கள் தளத்தைப் பார்வையிடும்போது, ​​உங்கள் இணைய உலாவி, ஐபி முகவரி, நேர மண்டலம் மற்றும் உங்கள் சாதனத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள சில குக்கீகள் பற்றிய தகவல் உட்பட, உங்கள் சாதனத்தைப் பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் தானாகவே சேகரிப்போம். கூடுதலாக, நீங்கள் தளத்தை உலாவும்போது, ​​நீங்கள் பார்க்கும் தனிப்பட்ட இணையப் பக்கங்கள் அல்லது தயாரிப்புகள், எந்த வலைத்தளங்கள் அல்லது தேடல் சொற்கள் உங்களைத் தளத்திற்குக் குறிப்பிடுகின்றன, மேலும் தளத்துடன் நீங்கள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறீர்கள் என்பது பற்றிய தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். இந்த தானாக சேகரிக்கப்பட்ட தகவலை "சாதன தகவல்" என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

பின்வரும் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி சாதனத் தகவலைச் சேகரிக்கிறோம்:

    - “குக்கீகள்” என்பது உங்கள் சாதனம் அல்லது கணினியில் வைக்கப்படும் தரவுக் கோப்புகள் மற்றும் பெரும்பாலும் அநாமதேய தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டியைக் கொண்டிருக்கும். குக்கீகள் மற்றும் குக்கீகளை எவ்வாறு முடக்குவது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, http://www.allaboutcookies.org ஐப் பார்வையிடவும்.
    - "பதிவு கோப்புகள்" தளத்தில் நிகழும் செயல்களைக் கண்காணித்து, உங்கள் ஐபி முகவரி, உலாவி வகை, இணைய சேவை வழங்குநர், குறிப்பிடுதல்/வெளியேறும் பக்கங்கள் மற்றும் தேதி/நேர முத்திரைகள் உள்ளிட்ட தரவைச் சேகரிக்கும்.
    - "வலை பீக்கான்கள்," "குறிச்சொற்கள்" மற்றும் "பிக்சல்கள்" ஆகியவை நீங்கள் தளத்தை எவ்வாறு உலாவுகிறீர்கள் என்பது பற்றிய தகவலைப் பதிவுசெய்யப் பயன்படும் மின்னணு கோப்புகள்.
    [[INSERT DESCRIPTIONS OF OTHER TYPES OF TRACKING TECHNOLOGIES USED]]

கூடுதலாக, நீங்கள் தளம் மூலம் வாங்கும்போது அல்லது வாங்க முயற்சிக்கும்போது, ​​உங்கள் பெயர், பில்லிங் முகவரி, ஷிப்பிங் முகவரி, கட்டணத் தகவல் (கிரெடிட் கார்டு எண்கள் உட்பட), மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் உள்ளிட்ட சில தகவல்களை உங்களிடமிருந்து சேகரிப்போம். இந்தத் தகவலை "ஆர்டர் தகவல்" என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

[[INSERT ANY OTHER INFORMATION YOU COLLECT:  OFFLINE DATA, PURCHASED MARKETING DATA/LISTS]]

இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையில் “தனிப்பட்ட தகவல்” பற்றிப் பேசும்போது, ​​சாதனத் தகவல் மற்றும் ஆர்டர் தகவல் இரண்டையும் பற்றிப் பேசுகிறோம்.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலை நாங்கள் எப்படிப் பயன்படுத்துகிறோம்?

நம்பகமான மூன்றாம் தரப்பினர், வெளிப்படுத்தல் அவசியம் (அ) எங்கள் தரவுத்தளங்கள் அல்லது எங்கள் வலைத்தளத்தின் பாதுகாப்பு அல்லது ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாக்க; (ஆ) சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக (எ.கா., திருட்டு, போலி அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத தயாரிப்புகளுக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கை) மற்றும் சட்டப் பொறுப்புக்கு எதிராக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க; (c) எங்கள் வணிகம் மற்றும் செயல்பாடுகளின் மேலாண்மை தொடர்பாக; (ஈ) விற்பனை, இணைத்தல், மறுசீரமைப்பு, கட்டுப்பாடு மாற்றம் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒத்த நிகழ்வு, பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு; அல்லது (இ) இந்த தனியுரிமைக்கு இணங்கும் அளவிற்கு பொருந்தக்கூடிய சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறைகளின்படி தேவை.

தனிப்பட்ட தரவு பரிமாற்றம்
பூர்வீக நாட்டிற்கு வெளியே. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு முதலில் சேகரிக்கப்பட்ட நாட்டிற்கு வெளியே மாற்றப்படலாம், மேலும் குழுவிற்குள் மற்றும் பிற அதிகார வரம்புகளில் உள்ள மூன்றாம் தரப்பினருடன் பகிரப்படலாம், அதேபோன்ற தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்கள் இல்லாதிருக்கலாம். தனிப்பட்ட தரவுகளின் இத்தகைய பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் பொருந்தக்கூடிய தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்கவே இருக்கும்.

EEA க்கு வெளியே. ஐரோப்பிய பொருளாதாரப் பகுதியில் ("EEA") வசிப்பவர்களுக்கு, EEA க்கு வெளியே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை மாற்றுவதற்கு பொருத்தமான தரவு பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் போன்ற பொருத்தமான பாதுகாப்புகளை நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம் (தரவு பரிமாற்றத்திற்கான EU கமிஷன் நிலையான ஒப்பந்த விதிகளின் அடிப்படையில் மூன்றாம் நாடுகளுக்கு (GDPR இன் பிரிவு 46, 2., (c), 25 மே 2018 இன் படி)) அல்லது கார்ப்பரேட் விதிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் (25 மே 2018 இன் படி GDPR இன் பிரிவு 47). அவ்வாறு மாற்றப்படும் அனைத்து தனிப்பட்ட தரவுகளும் பொருந்தக்கூடிய தரவு பாதுகாப்பு விதிகளின்படி போதுமான பாதுகாப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பு மற்றும் வைத்திருத்தல்
பாதுகாப்பு. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் பாதுகாப்பைப் பாதுகாப்பதில் நாங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் மற்றும் உறுதியளிக்கிறோம். தற்செயலான இழப்பு, சட்டவிரோத அல்லது தற்செயலான அழிவு, மாற்றம், அங்கீகரிக்கப்படாத வெளிப்படுத்தல் அல்லது அணுகல் ஆகியவற்றிலிருந்து உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பாதுகாக்க பொருத்தமான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிறுவன நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்கிறோம். இருப்பினும், மின்னணு பரிமாற்றம் இல்லை அல்லது தகவல் சேமிப்பகம் 100% பாதுகாப்பானது. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பாதுகாக்க வணிகரீதியாக நியாயமான முயற்சியைப் பயன்படுத்துவோம் என்றாலும், அதன் முழுமையான பாதுகாப்பை நாங்கள் உத்தரவாதம் செய்ய முடியாது மற்றும் இணையம் மூலம் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பரிமாற்றுவது உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் உள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவலின் சிறந்த பாதுகாப்பிற்காக, உங்கள் சாதனம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறோம் (அதாவது, சமீபத்திய வைரஸ் தடுப்பு அமைப்புகள்) மற்றும் உங்கள் இணைய சேவை வழங்குநர் பிணைய தரவு பரிமாற்றத்தின் (அதாவது, ஃபயர்வால்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு) பாதுகாப்பிற்கு தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். -ஸ்பேம் வடிகட்டுதல்)


சாத்தியமான ஆபத்து மற்றும் மோசடியை (குறிப்பாக, உங்கள் IP முகவரி) கண்டறிய உதவுவதற்காக நாங்கள் சேகரிக்கும் சாதனத் தகவலைப் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் பொதுவாக எங்கள் தளத்தை மேம்படுத்தவும் மேம்படுத்தவும் (உதாரணமாக, எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வாறு உலாவுகிறார்கள் மற்றும் தொடர்பு கொள்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றிய பகுப்பாய்வுகளை உருவாக்குவதன் மூலம். தளம், மற்றும் எங்கள் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் விளம்பர பிரச்சாரங்களின் வெற்றியை மதிப்பிடுவதற்கு).

தளத்தின் மூலம் செய்யப்படும் ஆர்டர்களை நிறைவேற்ற பொதுவாக நாங்கள் சேகரிக்கும் ஆர்டர் தகவலைப் பயன்படுத்துகிறோம் (உங்கள் கட்டணத் தகவலைச் செயலாக்குதல், ஷிப்பிங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்தல் மற்றும் விலைப்பட்டியல்கள் மற்றும்/அல்லது பிற சப்ளையர்களால் ஆர்டர் உறுதிப்படுத்தல்களை வழங்குதல் உட்பட, எங்களிடம் பல்வேறு தயாரிப்புகள் உள்ளன. சப்ளையர்கள்). கூடுதலாக, நாங்கள் இந்த ஆர்டர் தகவலைப் பயன்படுத்துகிறோம்:
உங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்;
சாத்தியமான ஆபத்து அல்லது மோசடிக்கான எங்கள் ஆர்டர்களைத் திரையிடவும்; மற்றும்
நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப, எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகள் தொடர்பான தகவல் அல்லது விளம்பரங்களை உங்களுக்கு வழங்கவும்.

வேறு வார்த்தைகளில்:

மற்ற மூன்றாம் தரப்பினர். கூடுதலாக, உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை பின்வரும் மூன்றாம் தரப்பினருடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்:
(அ) ​​வலை ஹோஸ்டிங், பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடர்புடைய சேவைகளுக்கான சேவை வழங்குநர்கள் உட்பட சேவை வழங்குநர்கள், (ஆ) கட்டணச் செயலாக்கம், (இ) ஆர்டர் பூர்த்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் மேடைம் டிராப்ஷிப் போன்ற ஷிப்பிங் அல்லது எங்கள் மறுவிற்பனையாளரிடம் நாங்கள் கணக்கு வைத்திருப்பதால் உங்கள் முகவரிக்கு நேரடியாக அனுப்பலாம் எங்கள் தயாரிப்புகளாக உங்கள் முகவரிக்கு நேரடியாகவும், உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும், (ஈ) மோசடி பாதுகாப்பு மற்றும் கடன் அபாயத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் (இ) எங்கள் சார்பாக சந்தைப்படுத்தல் சேவைகள். எங்கள் சார்பாக சேவைகளைச் செய்வதற்கு அல்லது பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்குவதற்கு அவசியமானால் தவிர, உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவோ, பகிரவோ அல்லது வெளியிடவோ கூடாது என்று சேவை வழங்குநர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் கடமைப்பட்டுள்ளனர்.
ஆஃபர் தயாரிப்புகளை வழங்குவதில் நாங்கள் ஒத்துழைக்கக்கூடிய வணிகக் கூட்டாளர்கள்
விளம்பரக் கூட்டாளர்கள், எங்கள் இணையதளத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களைச் சேகரிக்க குக்கீகள் அல்லது பிற கண்காணிப்புக் கருவிகளை அமைக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். வாங்கும் பதிவுகள் மற்றும் மக்கள்தொகைத் தகவல் போன்ற சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல்களையும் அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். "வட்டி அடிப்படையிலான விளம்பரம்" மற்றும் "ஆன்லைன் நடத்தை விளம்பரம், அதாவது, பிற இணையதளங்களில் உங்களுக்கு ஏற்ற அல்லது இலக்கு விளம்பரங்களை வழங்குவதற்காக அவர்கள் சேகரிக்கப்பட்ட தகவலைப் பயன்படுத்தலாம்.

  விளம்பரம்/மீளமைத்தல்

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பகிர்தல்

மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பயன்படுத்த எங்களுக்கு உதவ, மூன்றாம் தரப்பினருடன் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, எங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோரை இயக்குவதற்கு Shopifyஐப் பயன்படுத்துகிறோம் - Shopify உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றி இங்கே மேலும் படிக்கலாம்:    எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தளத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள Google Analytics ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்--உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலை Google எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றி இங்கே மேலும் படிக்கலாம்:    நீங்கள் இங்கே Google Analytics இல் இருந்து விலகலாம்:  

இறுதியாக, பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, சப்போனா, தேடல் வாரண்ட் அல்லது நாங்கள் பெறும் தகவலுக்கான பிற சட்டபூர்வமான கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்க அல்லது எங்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலையும் நாங்கள் பகிரலாம்.


நடத்தை விளம்பரம்
மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கலாம் என நாங்கள் நம்பும் இலக்கு விளம்பரங்கள் அல்லது சந்தைப்படுத்தல் தகவல்தொடர்புகளை உங்களுக்கு வழங்க உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பயன்படுத்துகிறோம். இலக்கு விளம்பரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, நீங்கள் நெட்வொர்க் விளம்பர முயற்சியின் ("NAI") கல்விப் பக்கத்தைப் பார்வையிடலாம் 

இலக்கு விளம்பரத்திலிருந்து நீங்கள் விலகலாம்:
[[
  INCLUDE OPT-OUT LINKS FROM WHICHEVER SERVICES BEING USED.
  COMMON LINKS INCLUDE:
    FACEBOOK - 
    GOOGLE - 
    BING - 
]]

கூடுதலாக, டிஜிட்டல் அட்வர்டைசிங் அலையன்ஸ் ஆப்-அவுட் போர்ட்டலைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் இந்தச் சேவைகளில் சிலவற்றிலிருந்து நீங்கள் விலகலாம்:  

பின்தொடராதே
உங்கள் உலாவியில் இருந்து கண்காணிக்க வேண்டாம் சிக்னலைக் காணும்போது, ​​எங்கள் தளத்தின் தரவு சேகரிப்பை நாங்கள் மாற்ற மாட்டோம் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.


நீங்கள் ஒரு ஐரோப்பிய குடியிருப்பாளராக இருந்தால், உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தகவலை அணுகவும், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைத் திருத்தவும், புதுப்பிக்கவும் அல்லது நீக்கவும் உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. நீங்கள் இந்த உரிமையைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், கீழே உள்ள தொடர்புத் தகவல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கூடுதலாக, நீங்கள் ஒரு ஐரோப்பிய குடியிருப்பாளராக இருந்தால், நாங்கள் உங்களுடன் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக (உதாரணமாக நீங்கள் தளத்தின் மூலம் ஆர்டர் செய்தால்) அல்லது மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எங்கள் சட்டபூர்வமான வணிக நலன்களைத் தொடர உங்கள் தகவலைச் செயலாக்குகிறோம் என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம். கூடுதலாக, உங்கள் தகவல் கனடா, அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் பலவற்றிற்கு உட்பட ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே மாற்றப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தரவு வைத்திருத்தல்
நீங்கள் தளத்தின் மூலம் ஆர்டர் செய்யும் போது, ​​இந்தத் தகவலை நீக்குமாறு நீங்கள் கேட்கும் வரை, உங்கள் ஆர்டர் தகவலை எங்கள் பதிவுகளுக்காக நாங்கள் பராமரிப்போம்.

மாற்றங்கள்
எங்களின் நடைமுறைகள் அல்லது பிற செயல்பாட்டு, சட்ட அல்லது ஒழுங்குமுறை காரணங்களுக்காக மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை நாங்கள் அவ்வப்போது புதுப்பிக்கலாம்.

எங்களை தொடர்பு கொள்ள
எங்கள் தனியுரிமை நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, உங்களிடம் கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது புகார் செய்ய விரும்பினால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் contact.indianfashiononline@gmail.com அல்லது அஞ்சல் மூலம்